Dịch vụ của chúng tôi

Taxi 7 chỗ mới

Xuất hiện vào tháng 8/2003, mẫu xe VIOS của Toyota Việt Nam được rất nhiều người quan tâm, Taxi Vinasun quyết định đầu tư hơn 300 xe taxi cho dòng sản phẩm này, với một vài thay đổi nhỏ về thiết kế,

Taxi 6

Xuất hiện vào tháng 8/2003, mẫu xe VIOS của Toyota Việt Nam được rất nhiều người quan tâm, Taxi Vinasun quyết định đầu tư hơn 300 xe taxi cho dòng sản phẩm này, với một vài thay đổi nhỏ về thiết kế,

Taxi 5

Xuất hiện vào tháng 8/2003, mẫu xe VIOS của Toyota Việt Nam được rất nhiều người quan tâm, Taxi Vinasun quyết định đầu tư hơn 300 xe taxi cho dòng sản phẩm này, với một vài thay đổi nhỏ về thiết kế,

Taxi 4

Xuất hiện vào tháng 8/2003, mẫu xe VIOS của Toyota Việt Nam được rất nhiều người quan tâm, Taxi Vinasun quyết định đầu tư hơn 300 xe taxi cho dòng sản phẩm này, với một vài thay đổi nhỏ về thiết kế,

Taxi 7 chỗ 2

Xuất hiện vào tháng 8/2003, mẫu xe VIOS của Toyota Việt Nam được rất nhiều người quan tâm, Taxi Vinasun quyết định đầu tư hơn 300 xe taxi cho dòng sản phẩm này, với một vài thay đổi nhỏ về thiết kế,

Taxi 7 chỗ 1

Xuất hiện vào tháng 8/2003, mẫu xe VIOS của Toyota Việt Nam được rất nhiều người quan tâm, Taxi Vinasun quyết định đầu tư hơn 300 xe taxi cho dòng sản phẩm này, với một vài thay đổi nhỏ về thiết kế,

Taxi 4 chỗ 2

Xuất hiện vào tháng 8/2003, mẫu xe VIOS của Toyota Việt Nam được rất nhiều người quan tâm, Taxi Vinasun quyết định đầu tư hơn 300 xe taxi cho dòng sản phẩm này, với một vài thay đổi nhỏ về thiết kế,

TAXI 4 CHỖ 1

Xuất hiện vào tháng 8/2003, mẫu xe VIOS của Toyota Việt Nam được rất nhiều người quan tâm, Taxi Vinasun quyết định đầu tư hơn 300 xe taxi cho dòng sản phẩm này, với một vài thay đổi nhỏ về thiết kế,